Általános Szolgáltatási Feltételek
Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Juhász Diána e.v. (székhely: 3031 Zagyvaszántó Rózsa u. 18., adószám: 67369197-1-30), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett weboldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.
Szolgáltató adatai
A szolgáltató neve: Juhász Diána e.v.
A szolgáltató székhelye: 3031 Zagyvaszántó Rózsa u. 18.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:
3031 Zagyvaszántó Rózsa u. 18., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Nysz.: 50129982
Adószáma: 67369197-1-30
Telefonszámai: +36203640838
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai: juhaszdiana.hu

Ügyfélszolgálati elérhetőség:
Időpont: Hétfő – Péntek: 9:00-16:00
Hely: online: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., telefon: +36 20 364 0838

Alapvető rendelkezések
1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a a 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Az ÁSZF hatálya
Jelen ÁSZF (és egyben Vásárlási Feltételek) hatálya a Szolgáltató és a Felhasználó, illetve Vásárló, Weboldalon keletkező jogviszonyaira terjed ki.

1.3. Szerzői jog, jogi védelem
A honlap, a honlapon található anyagok, a küldött hírlevelek szerzője a Szolgáltató.
A termék szerzői jogvédelem alatt áll, jogtulajdonos a Juhász Diána e.v. A termékről tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, fájlmegosztó porálokra feltölteni saját hasonló terméket, szolgáltatást létrehozni a termék alapján. A termék megrendelésével a megrendelő nem jogosult a terméket továbbértékesíteni.
Másolat, átdolgozás, jogszerűtlen használat, visszaélés, továbbértékesítés vagy a termék alapján létrehozott más hasonló termék, szolgáltatás, nyilvános bemutatás, részben vagy egészben való közzététel esetén az a megrendelő, aki a jogsértést elkövette, vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen módon hozzájárult a termék mindenkori teljes árának 200 (kettőszáz)-szorosát tartozik azonnali hatállyal megfizetni a Jogtulajdonosnak.
A Művek teljes szöveges és grafikus tartalma együtt és részleteiben is, szerzői jogi védelem alatt áll (1999. évi LXXVI. tv. alapján). A Művekhez tartozó valamennyi jog a Szerző által fenntartott.
A Művek nem módosíthatók, nem dolgozhatók át és nem készíthető belőlük más mű (származékos mű), illetve más művel nem kapcsolhatók össze.
A Művek kereskedelmi, illetve üzleti célú felhasználása a felhasználási formától és módtól függetlenül tilos.
A Művekből idézni csak a szerző és a forrás pontos megjelölésével és a Szerző írásos engedélyével lehet.
A jelen nyilatkozatban írt felhasználási rendelkezéseket megsértők polgári és büntető jogi felelősséggel tartoznak.
1.4. Rendelkezésre állás.
Ügyfélszolgálati kérdésekben az Impresszumban megjelölt email címen állunk rendelkezésre, 3 munkanapos válaszidővel.
Adatkezelési szabályok
1.5. Az Adatkezelési Tájékoztató elérhetősége:
https://juhaszdiana.hu/adatkezelesi-tajekoztato
Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
1.6. Az oktatóvideók online rendelhetőek meg, a fizetendő összegek 0% Áfát tartalmaznak.
1.7. Szolgáltatáscsomagok és árak megtekintése: www.juhaszdiana.hu
1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, az Juhász Diána e.v. teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akció időtartamáról.
Rendelés menete
1.9. A rendelés menete:
• Szolgáltatáscsomag kiválasztása
• Vásárlási felület kitöltése, számlázási és bankkártya adatok megadása
• Visszaigazoló email a hozzáféréssel
1.10. Egyes promóciókban a vásárlás során lehetőség van kiegészítő opciók kiválasztására.
1.11. Fizetési lehetőségek
• Bankkártyás fizetés
• Banki átutalás (személyes egyeztetés alapján)
1.12. A honlap köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni.
Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.
A megrendelések feldolgozása és teljesítés
1.13. A megrendelések feldolgozása az összeg jóváírását követően automatikusan történik meg
1.14. Általános teljesítési határidő, átutalás esetén a díjbekérőn szereplő dátum, illetve a kapcsolódó promóció lejárati dátuma.
Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesíti, mert abban bármilyen technikai hiba megakadályozza, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.
Elállás joga
1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt szolgáltatás átvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől.
Panaszkezelés
1.17. A Szolgáltató arra törekszik, hogy a Felhasználó részéről felmerült panaszokat “házon belül” megoldja és a Felhasználó megelégedésére, a lehető leghamarabb orvosolja azt.
A Felhasználó a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek a szolgáltatással, illetve annak értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatónak.
Vegyes rendelkezések
1.18. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Törvényszék illetékességét.
1.19. Az események, programok, táborok, elvonulások, konzuktációk esetén előre befizetett összeget a szervező nem köteles visszafizetni a befizetőnek. Kivéve, ha a szervező saját felelősségéből kerül lemondásra az esemény. Ebben az esetben hiánytalanul visszafizeti a szervező a befizetőnek. Amennyiben a befizetést a szervező előre kéri (tábor, elvonulás, programok esetén), azokból a programmal kapcsolatos költségeket intézi. Így a visszamondás a befizetett összeg elvesztésével jár. Lehetőség van a jelentkezőnek maga helyett intézni résztvevőt abban az esetben, ha a szervező ezt felajánlja. Minden egyéb más esetben a befizetett összeg nem térítendő vissza. 

2. JÓTÁLLÁSI NYILATKOZAT

2.1 A szolgáltató, annak üzleti partnerei és licenc adói nem vállalnak garanciát arra nézve, hogy Ön elégedett lesz-e az előadással (szolgáltatással), illetve, hogy az előadáson elhangzott, illetve kapott bármely tartalom és információ az, amelyre Önnek szüksége van. Továbbá arra sem vállalnak garanciát, hogy a Szolgáltató által szervezett programok és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások zavartalanok és hibamentesek lesznek, illetve hogy az esetleges hibák a rendszerben vagy a weboldalon kijavításra kerülnek. Semmilyen szóbeli vagy írásbeli tájékoztatás, melyet a Szolgáltató ad Önnek, nem teremt garancia érvényesítési jogot.
2.2 Amennyiben Ön a weboldal használata során bárminemű hibát vagy rendellenes működést észlel, azt köteles haladéktalanul bejelenteni a Szolgáltató felé. A késedelmes bejelentésből vagy a bejelentés elmaradásából eredő károkért Ön tartozik felelősséggel.


Zagyvaszántó, 2021.02.20.

 

 

Hatvan - Természetgyógyászati Magánrendelő

Hírlevél

Kérem a legfrissebb információkat az egészséges szemlélet témában!
Elfogadom az Adatkezelési Tájékoztatót

Kapcsolatfelvétel

Juhász Diána

Cím: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u.40.
Telefon: +36 20 364 0838
Email: juhaszdianaa@gmail.com

Magánrendelési idő: előzetes időpontfoglalás alapján

Facebook

Készítette: Mobilbarat.hu - Mobilbarát weboldal és webáruház